Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Des de la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social impartim els Graus en Primària Dual, Primària Bilingüe, Infantil (Gestions Creatives), Psicologia, Educació Social i Treball Social i els Dobles graus en Infantil i Primària, i Primària i Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Jornada de Portes Obertes:

Quan: dissabte, 27 d'abril de 2024

Horari: 

1r torn: 10.00 h
2n torn: 12.00 h

On: Campus de Cappont
       Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
       Av. de l'Estudi General, 4
       25001 Lleida

        Punt de trobada: Auditori del Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera. Campus de Cappont

 

Inscripció:

FORMULARI

 

Més informació:

WEB DEL CENTRE

 

Preguntes Freqüents (FAQS)

FAQS Educació

La FEPTS ofereix el Grau d’Educació Infantil (docent 0-6 anys), el Grau d’Educació Primària (docent 6-12 anys), el Doble Grau d’Educació Infantil i Primària (docent 0-12 anys) i el Doble Grau d’Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (docent 6-16 anys).

Els graus d’Educació Infantil i Primària es poden cursar seguint diverses singularitats:

- El grau d’Educació Infantil s’ofereix en la modalitat Gestions Creatives tant en torn matí (de 8h a 14h) com en torn de tarda (de 15h a 21h). Aquesta modalitat proposa una formació innovadora on s’impulsa la creativitat i l’autogestió, establint relacions entre la universitat i la comunitat.

- El Grau d’Educació Primària s’ofereix, per una banda, en modalitat Dual que proposa una modalitat d’aprenentatge que combina, des de l’inici del grau, dos escenaris formatius: l’escola (dos dies a la setmana) i la Facultat (tres dies a la setmana). La modalitat Dual s’ofereix tant en torn de matí (de 8h a 14h els dies que es treballa a la Facultat i de 9h a 17h els dies que es treballa a l’escola) com en torn de tarda (de 15h a 21h els dies que es treballa a la Facultat i de 9h a 17h els dies que es treballa a l’escola)  . Per una altra banda, s’ofereix la modalitat Bilingüe on es cursa més de 50% de les matèries en anglès, intensificant el coneixement de la llengua anglesa. La modalitat Bilingüe s’ofereix en torn de matí (de 8h a 14h).

Els Dobles Graus plantegen una educació a temps complet (matí i tarda) durant tota l’etapa formativa.

El grau d’Educació Primària, el doble Grau d’Educació Infantil i Primària i el Doble Grau d’Educació Primària i Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport permeten cursar les següents especialitats o mencions durant el darrer curs:

  • Menció en Educació Física
  • Menció en Educació Musical
  • Menció en Llengües Estrangeres
  • Menció en Necessitats Educatives Especials i Educació en la Diversitat
  • Menció en STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques)

La Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social presenta convenis tant amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com amb l’Ajuntament de Lleida per oferir un ampli ventall de centres educatius, des d'escoles bressol fins a escoles d’educació primària, on els estudiants dels nostres graus poden cursar les seves pràctiques externes. La tipologia d’aquests centres és molt diversa (escoles públiques i concertades, escoles rurals, centres educatius d’alta diversitat, etc.) i ofereixen escenaris d’aprenentatge diversos que ajudaran a millorar la preparació professional dels estudiants dels Graus d’Educació Infantil i Primària. També existeixen programes de mobilitat nacionals i internacionals que amplien les possibilitats de realitzar les pràctiques en contextos diferents.

Per una banda, és necessari superar la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) o assimilats. I, per una altra banda, s’ha de superar la Prova d’Aptitud Personal (PAP). Pots trobar més informació clicant aquí.  

FAQS Psicologia

Sí, el grau ofereix tres mencions: Psicologia Social i de les Organitzacions, Psicologia Educativa, i Psicologia Clínica, Forense i de l’Esport. Cada menció s’obté cursant cinc assignatures optatives específiques d’entre les 8 assignatures optatives que s’han de cursar per obtenir el Grau.

Sí, es fan tres assignatures de Pràctiques externes de 6 ECTS cadascuna. Dues es fan habitualment a tercer i l’altra es fa a quart. Per a totes tres assignatures de pràctiques, s’ofereixen centres de pràctiques en tres àmbits:  Psicologia Social i de les Organitzacions, Psicologia Educativa, i Psicologia de la Salut.

És un esdeveniment que s’organitza el 2n Q(semestre) del curs. Consisteix en un conjunt de ponències i tallers sobre temes actuals de la Psicologia. Els mateixos estudiants, vehiculats per l’Associació d’Estudiants de Psicologia de la UdL, i amb el suport de la Facultat, escullen els temes, els ponents i els talleristes d’acord amb els seus propis interessos i organitzen l’esdeveniment. La participació a la Setmana forma part de l’expedient acadèmic (si així ho desitja l’estudiant) a través de crèdits de Matèria Transversal: la participació a la Setmana permet l’obtenció de 2 ECTS.

Els grups són relativament petits, aproximadament d’uns 60 estudiants. A la majoria d’assignatures, però, es fa desdoblament, de manera que tots els estudiants tenen com a mínim una hora de classe per setmana en grup reduït, uns 30 estudiants com a màxim.

Les classes es fan totes en horari de tarda, de 15h a 21h.

FAQS Educació Social

És una persona dedicada a  ser agent de canvi social i dinamitzadora de grups socials. A través d'estratègies educatives diverses dona suport i acompanya a la ciutadania a comprendre i participar en el seu entorn social, polític, econòmic i cultural i a promoure una inclusió.

Pots treballar en contextos molt diferents donant resposta tant a les demandes d'accés a la cultura i al benestar com a les de participació en la vida social d'amplis col·lectius de població. Pot enfocar la teva activitats cap dues línies molt específiques: la formativa i assistencial a la població i, la d'atenció personalitzada.

Sí. Has de fer-ho cursant la simultaneïtat d’estudis entre el Grau en Educació Social i el Grau en Treball Social. És una proposta que la FEPTS ha dissenyat per tal de poder fer compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus. Consisteix a cursar la totalitat de matèries del Grau en Educació Social i una selecció de matèries clau del Grau en Treball Social. És recomanable iniciar en acabar el Tercer Curs.

FAQS Treball Social

La seva principal activitat és la intervenció i l'avaluació social davant de les necessitats socials. Es centra en la resolució dels problemes en les relacions humanes i l'enfortiment i la llibertat de la societat per incrementar el benestar i la cohesió.

Donar suport a les persones, els grups i les comunitats a desenvolupar les seves capacitats de manera que els permeti resoldre els problemes individuals i col·lectius. Així com promoure la facultat de lliure elecció, d'adaptació i de desenvolupament de les persones i, advocar perquè s'adoptin polítiques socials justes i perquè s'estableixin serveis o alternatives als recursos socioeconòmics existents.

La simultaneïtat d’estudis està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes socials que es planteja una dedicació a temps complet. S’ha constatat que el perfil professional obtingut amb aquesta doble formació suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals.

FAQS Internacional

Sí, tots aquells alumnes que compleixen els criteris dels programes de mobilitat poden realitzar un (o dos) semestres fora. A més a més, els alumnes que realitzen el grau de primària bilingüe, ho tenen com a requisit indispensable als últims cursos del grau.

Sí, es poden realitzar dins d'un programa de mobilitat específic per a pràctiques.

Sí, existeix un programa de mobilitat específic per realitzar, fins a un màxim d'un any, mobilitat en una altra universitat de l'estat espanyol.

Realitzar una mobilitat (en el programa i destí que sigui) afegeix competències d'internacionalització al currículum de l'estudiant, qui, a més, millora el seu nivell de llengua estrangera i acumula una experiència universitària diferent a totes les altres amb molta aplicabilitat al món laboral actual. Realitzar una estada de mobilitat és altament recomanable per a tot l'estudiantat.