Màster universitari en Gestió de Sòls i Aigües (Interuniversitari)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Ramon J. Batalla Villanueva
ramon.batalla@udl.cat

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l’àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l’edafologia aplicada a l’aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d’ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l’enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

Els titulats en el Màster Gestió de Sòls i Aigües tenen una àmplia varietat de sortides professionals. Entre elles cal destacar els següents sectors:

  • Cartografia de sòls
  • Tècnic en gestió de residus.
  • Tècnic en gestió d’embassaments.
  • Tècnic i consultor en qualitat ambiental.
  • Tècnic en descontaminació de sòls.
  • Tècnic en estacions depuradores.
  • Recerca