Màster universitari en Enginyeria Industrial

Escola Politècnica Superior

El màster en enginyeria industrial habilita per a l’exercici de la professió d’enginyer industrial, que proporciona les competències pròpies d’aquesta professió i les que permeten també un enfocament cap a la investigació per la realització d’una tesi doctoral.

Ofereix una formació pluridisciplinar abordant àrees com l’enginyeria mecànica, la gestió de la fabricació, l’electricitat, l’electrònica, els nous materials, l’energia i el medi ambient, la bioenginyeria, la construcció industrial, l’organització i direcció d’empreses.

El màster té interès acadèmic per la coherència en la formació universitària; interès científic perquè enforteix els aspectes d’innovació, recerca i desenvolupament i, principalment, interès professional perquè dota d’un perfil multidisciplinar amb atribucions pròpies.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

FITXA DEL MÀSTER

COORDINADOR: Miquel Nogués Aymaní
eps.coordmeind@udl.cat

 

Màster habilitant

Aquest màster acredita oficialment per a realitzar les tasques que la llei associa a la professió d’enginyer industrial.

Accés al 3r. cicle

Aquest màster, al tractar-se d’un màster oficial, permet l’accés directe al programa de doctorat i els estudis de 3r. cicle.

Formació dual

La formació dual permet compaginar l’adquisició de coneixements acadèmics a la universitat, amb la formació en empresa amb contracte laboral.

Alta qualificació del professorat

El professorat que imparteix les classes està format majoritàriament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi.