Màster en Enginyeria Informàtica

Escola Politècnica Superior

El Màster en Enginyeria Informàtica és un màster professionalitzador que proporciona als nostres estudiants les competències i habilitats per exercir la professió d'Enginyer Informàtic.

El Màster en Enginyeria Informàtica us apropa de forma totalment pràctica a les metodologies i tecnologies més innovadores en els diferents àmbits de la informàtica, al mateix temps que us prepararà per integrar-vos en grans projectes informàtics així com dirigir-los, coordinar-los i planificar-los. Així mateix, els complements formatius del Màster proporcionen als nostres estudiants fonaments científics i tecnològics sòlids que els capaciten per al desenvolupament d'activitats d'R+D+i.

 

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

FITXA DEL MÀSTER

COORDINADOR: Carles Mateu Pinyol
eps.coordmeinf@udl.cat

El màster en Enginyeria Informàtica de l’EPS rep l’ACREDITACIÓ EN EXCEL·LÈNCIA per part de l’AQU Catalunya.En aquest sentit, cal remarcar que solament el 12% dels màsters acreditats per AQU fins al moment, han obtingut aquesta valoració d’excel·lència. 

D’altra banda, és una de les poques escoles a l’estat espanyol que ha aconseguit el segell de qualitat Euro-Inf que certifica la qualitat dels estudis d’informàtica i l’atorga una agència de reconegut prestigi internacional.

Formació dual
La formació dual permet compaginar l’adquisició de coneixements acadèmics a la universitat, amb la formació en empresa amb contracte laboral.

 
Accés al 3r. cicle

Aquest màster, al tractar-se d’un màster oficial, permet l’accés directe al programa de doctorat i els estudis de 3r. cicle.

Convenis amb universitats internacionals

Disposem de convenis de doble titulació amb les universitats de Cranfield, al Regne Unit,  i l’Institut Tecnològic de Bandung, a Indonèsia.

Alta qualificació del professorat

El professorat que imparteix les classes està format majoritàriament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi.