Escola Politècnica Superior

Des de l’Escola Politècnica Superior impartim els Graus en Enginyeria Industrial, Informàtica, Arquitectura Tècnica i Disseny Digital

Jornada de Portes Obertes:

Quan: dissabte, 27 d'abril de 2024

Horari: 

10.30 h

On: Campus de Cappont
       Escola Politècnica Superior
       C. de Jaume II, 69
       25001 Lleida

 

Inscripció:

FORMULARI

 

Més informació:

WEB DEL CENTRE

 

Preguntes Freqüents (FAQS)

  • Perquè la mida del nostre centre permet una relació més estreta amb el nostres alumnes i ens fa més sensibles a les seves necessitats.
  • Perquè segons el rànquing de la fundació BBVA IVIE, els graus d’enginyeria de l’EPS es troben entre els millors del país.
  • Per les dobles titulacions a nivell internacional endegades.
  • Per les metodologies proactives emprades per millorar la formació dels estudiants.
  • Per la qualitat de l’ensenyança, avalada per les acreditacions internacionals aconseguides.
  • Per l’alta ocupabilitat de les seves titulacions.

Des del curs 2018-19, els estudiants que volen cursar una de les 5 enginyeries industrials que ofereix l'Escola Politècnica Superior fan la preinscripció i son assignats a una entrada única comú, l’anomenat tronc comú. El tronc comú de les enginyeries industrials conté totes les assignatures de 1r i 2n curs de les titulacions de la branca industrial que s'imparteixen a Lleida, i de les dues titulacions de la branca industrial que s'imparteixen al campus Igualada-UdL.

En acabar els dos primers anys, pots decidir quina de les 5 titulacions d’enginyeria industrial t’interessa seguir cursant.

Una de les línies estratègiques de l’EPS  és la internacionalització dels seus estudis. Treballem per oferir dobles titulacions internacionals en totes les titulacions. Actualment s’ofereixen dobles titulacions internacionals en els àmbits; informàtica, industrials i arquitectura tècnica.

Els estudis de l'EPS assoleixen un percentatge global d'ocupabilitat del 97,2%, superant la mitjana del SUC en més de 3 punts (94,1%). A més, els estudis del Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria informàtica assoleixen un 100% d'ocupabilitat.

Per tal de facilitar a l’estudiant poder compaginar l’estudi amb el desenvolupament d’activitats laborals, l’estudiant que treballa es pot acollir a la modalitat de temps parcial.

La docència repetida permet que una assignatura quadrimestral es pugui oferir tots dos quadrimestres. Està pensada perquè l'estudiant repetidor pugui gaudir d'una docència de reforç que l'ajudi a assolir els objectius necessaris per superar l'assignatura.

Depèn de les titulacions. El nombre d’alumnes en els grups grans no excedeix de 60, en els grups mitjans, entre 25 i 35. Pel que fa als grups de laboratori, poden ser-hi al voltant de 10 persones.

A l'EPS cada estudiant té un tutor/a assignat, a qui es pot dirigir davant qualsevol qüestió relacionada amb els seus estudis. El tutor oferirà el suport a l’estudiant en el seu procés de formació integral durante els anys d'estada a la UdL.

Si estàs matriculat a l’EPS, tens dues possibilitats per adquirir experiència en una empresa: les Pràctiques Tutelades en Empresa, que es configuren com una activitat acadèmica integrada en el Pla d'Estudis i tenen caràcter obligatori i les pràctiques extracurriculars, que l'estudiant pot realitzar, amb caràcter voluntari.

Si t'interessa fer pràctiques en empreses de l'estranger, podràs fer-les a través d’IAESTE, una organització d’estudiants que s'encarrega de tramitar pràctiques remunerades en empreses o institucions d'altres països i que té implantada una subdelegació a l’EPS.

Realitzaràs el treball de Final de Grau amb tutorització i avaluació contínua. Existeix la possibilitat de realitzar els TFG en el marc de l'empresa.

La Formació Dual és una modalitat de formació que alterna la formació rebuda a la Universitat amb la formació rebuda en un entorn professional. A l’estudiant se li ofereix un contracte laboral remunerat i el reconeixement de crèdits realitzats a l’empresa.

A l’EPS es poden cursar en Formació Dual part dels estudis del grau en Arquitectura Técnica i Edificació, grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació i els màsters d’Informàtica i Industrials.

El Programa de mobilitat de la Universitat de Lleida permet a l'estudiantat de l’EPS realitzar una estada acadèmica en alguna universitat estrangera i el posterior reconeixement dels estudis cursats en aquesta universitat.

L’avaluació de les assignatures será continuada, basada en proves parcials realitzades al llarg del curs, treballs o altres activitats acadèmicament justificables fixades pel professor.

Si, s’estableixen una sèrie de convalidacions amb correspondència entre les titulacions de la UdL i els CFGS. Podeu consultar la plana de la UdL la Convalidació d'ECTS.

No, els estudiants de nou ingrés a través del procés de preinscripció que es matriculin per primera vegada al primer curs han de matricular-se dels següents crèdits:

  • Estudiants a temps complet: mínim 60 crèdits (*)
  • Estudiants a temps parcial: mínim 12 crèdits
  • Estudiants d'un itinerari curricular conjunt de dos graus (doble titulació): tot el primer curs

(*) Els estudiants a temps complet que convalidin crèdits de Cicles Formatius de Grau Superior o que reconeguin crèdits no estan obligats a matricular el mínim de 60  crèdits, però sí que hauran de matricular tots els crèdits de primer curs que no hagin convalidat o reconegut.

Sí, hi ha situacions personals que impliquen reduccions i bonificacions en el preu de la matrícula i que has d'acreditar degudament d'acord amb la normativa aplicable.

A més a més, la UdL i l’EPs ofereixen també una sèrie d’ajuts propis com per exemple Ajuts de promoció a l’Excel·lència als Màsters EPS, Beques salari, beques per a situacions socio-econòmiques greus, Ajuts per a l’habitatge i el desplaçament, Ajuts per a la formació i acreditació d’una tercera llengua, Ajuts per a estudiants amb necessitats especials, ...

Bàsicament a l’EPS es poden fer les classes en català, en castellà i en anglès. No obstant, en el marc del procés d’internacionalització dels nostres estudis, l’EPS comtempla en cadascun dels graus una sèrie de ECTS obligatoris en anglès.

Més informació

Cal acreditar el coneixement d’una tercera llengua (alemany, anglès, francès o italià) amb un certificat del nivell B2 (entès com a nivell complet o B2.2) o un nivell superior del Marc Europeu Comú de Referència, elaborat pel Consell d’Europa, però no cal fer-ho en iniciar els teus estudis, sino al finalitzar-los. Per tant, si no disposes d’una tercera llengua acreditada, pots fer-ho mentre estudies el grau.

A més a més, la UdL posa a la teva disposició cursos i ajuts per aconseguir-ho, gestionats per l’Institut de Llengües de la UdL.