Màster en Investigació, Innovació i Transferència en Salut

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

El Màster Universitari en Investigació, Innovació i Transferència en Salut de 60 ECTS (un curs acadèmic) s’imparteix en modalitat semipresencial.

Aquest Màster s'imparteix en lloc del Màster interuniversitari en Investigació en Salut.

El Màster és de caràcter científic i pretén formar en aquelles competències relacionades amb les habilitats i estratègies per a la investigació col·laborativa interdisciplinària, la innovació i la transferència, traslladant els resultats de la seva investigació a la recerca de les intervencions terapèutiques o preventives eficaces. Així mateix, proporciona les eines fonamentals per al disseny, la comunicació i la crítica. La formació rebuda facilitarà el desenvolupament de la carrera investigadora i/o acadèmica.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinadora: Anna Espart Herrero
fif.coordmasterinvitsdalut@udl.cat