Màster universitari en Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

L’alimentari és el sector industrial més estretament lligat als estils de vida de la societat. La indústria agroalimentària té bona salut, però també té la necessitat ineludible d’adaptació contínua. Aquesta adaptació –que es tradueix en innovació– és necessària per acomodar-se als vertiginosos canvis que experimenten els hàbits alimentaris, totalment supeditats al ritme de vida actual.

La indústria alimentària mira cap a l’increment de la qualitat dels seus productes, la millora de la confiança dels consumidors, la promoció de la modernització, el seu desenvolupament tecnològic i la seua adequació mediambiental.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Pedro Elez Martínez
etsea.coordmgiia@udl.cat

Aquest màster pretén formar uns titulats en una vessant eminentment tècnica i molt lligada a la realitat del sector, per això es planteja com a màster professionalitzant. Aquests professionals hauran de ser competents com a gestors de la qualitat i el bon funcionament de la indústria alhora que saber dinamitzar la part més innovadora de l’empresa en un entorn fortament competitiu.

A part de la vessant més tècnica, s’ha afegit un mòdul amb enfocament empresarial seguint la suggerència dels professionals que en l’actualitat desenvolupen la seva professió en indústries agroalimentàries, com enginyers agrònoms o graduats en ciència i tecnologia d’aliments.

Els titulats en el màster de gestió i innovació en la indústria alimentària tenen una àmplia varietat de sortides professionals. Entre elles cal destacar:

  • Gestió de la qualitat i seguretat alimentària.
  • Direcció de projectes d’innovació en processos i productes agroalimentaris.
  • Gestió de la producció i la logística de productes alimentaris.
  • Recerca