Màster universitari en Enginyeria Agronòmica (Interuniversitari)

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

Els enginyers agrònoms es compten entre els professionals tècnics amb més tradició arreu del món. Són dones i homes formats en les tècniques més avançades per a la gestió, el disseny, la planificació i la innovació tecnològica al medi rural, agrícola i alimentari. Preparats per a alimentar les persones i tenir cura del medi ambient, tot millorant la producció primària i l'aprofitament agrícola i ramader, la transformació industrial i la sostenibilitat mediambiental, i promovent el desenvolupament rural.

El màster en enginyeria Agronòmica és un màster interuniversitari d’un any i mig de durada que habilita oficialment per a l'exercici de la professió d'Enginyer Agrònom segons la normativa vigent. La col·laboració de les quatre universitats catalanes (UdG, UdL, UPC i URV) permet aprofitar les àrees de coneixement i experiència pròpia de cada universitat.

 

PRESENTACIÓ:

Dimecres 16 de juny, a les 16:00h

ACCEDEIX A LA PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ GENERAL

Dissabte 19 de Juny, a les 11:00h

ACCEDEIX A LA PRESENTACIÓ

XATS AMB L'ESTUDIANTAT: els dies 16 i 17 de juny de 16 a 20 h i el 19 de juny de 10 a 14 h / 16 a 18 h

Xateja amb l'estudiantat clicant sobre la icona del costat dret
 

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Jordi Voltas Velasco
jordi.voltas@udl.cat

Aquest Màster forma tècnics per exercir la professió d’enginyer agrònom, tot incorporant les atribucions legals que van lligades amb aquesta titulació oficial.

Un tècnic superior amb capacitat per a la gestió, el projecte i la planificació d’activitats agroalimentàries i mediambientals: producció agrícola i ramadera, transformació d’aliments, disseny d’infraestructures rurals, gestió del territori, tot això en un context de sistemes agraris viables ambiental i econòmicament.

 

1-3 Experiència UdL: Màster Interuniversitari en Enginyeria Agronòmica

Els titulats en el màster en enginyeria agronòmica tenen una àmplia varietat de sortides professionals, tant en l’ambit privat i empresarial, com en l’administració pública com en l’àmbit de la recerca. Entre elles cal destacar els següents sectors:

  • Responsable de producció i de control de qualitat en indústries agroalimentàries o en empreses agrícoles o ramaderes.
  • Enginyer de projectes d‘indústries agroalimentàries i de transformacions d’explotacions agrícoles i ramaderes.
  • Responsable tècnic de empreses de productes i de serveis agraris.
  • Tècnic en diferents serveis de l’administració local, autonòmica, estatal o Unió Europea.
  • Recerca en biotecnologia agrària, desenvolupament rural, economia agraria, medi ambient, producció vegetal i producció animal.