Màster en Gestió Esportiva

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya / INEFC-Lleida

El Màster Oficial en Gestió Esportiva està organitzat per l’INEFC i certificat per la Universitat de Lleida (UdL); s'imparteix a Barcelona i Lleida.

Està reconegut com a títol oficial als efectes acadèmics de les titulacions oficials de postgrau adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) i, per tant, té validesa acadèmica oficial per a tota la Unió Europea.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Jordi Seguí
jsegui@inefc.udl.cat

inefc1

El Màster Oficial en Gestió Esportiva és el resultat d'una llarga experiència de l'INEFC en l'àmbit dels estudis en gestió esportiva: a) entre els anys 1988 i 2004 els estudis de llicenciatura van comptar amb una especialitat curricular en gestió esportiva; b) entre els anys 1990 i 2004, es va organitzar un màster propi amb el mateix nom que l'actual.; c) des de 1996 l'INEFC va iniciar la col·laboració amb Solidaritat Olímpica del IOC per a la formació en la gestió esportiva dels membres dels comitès olímpics nacionals, sent des de l'any 2006 els màxims responsables de l'àrea hispà-portuguesa a través del desenvolupament del curs màster (MEMOS) i el curs avançat de gestió esportiva (MOSO). 

El Màster Oficial en Gestió Esportiva, contempla un programa de continguts adaptats als nous reptes de formació europeus al mateix temps que es sustenta en anys d'experiència. 

El programa contempla l'especialització cap als tres principals àmbits d'inserció professional: la gestió d'esdeveniments esportius; la gestió d'organitzacions esportives (administració pública, entitats associatives i comercials); i esport i turisme. 

L'equip docent és acadèmicament i professionalment, d'altíssim nivell; les activitats formatives són, didàctica i pedagògicament, innovadores i individualitzades; i les pràctiques es realitzen en empreses capdavanteres del sector.

El Màster Oficial de Gestió Esportiva és un Màster Oficial reconegut per AQU, això implica que al acabar el Màster l'estudiant tindrà accés als programes de doctorat; el preu del màster (crèdit) està subvencionat, en primera matrícula, al 80% del cost real per la Generalitat de Catalunya; i tot el programa és revisat i avaluat cada any per l'Agència de Qualitat Universitària. 

 

Acreditació AQU del Màster Oficial en Gestió Esportiva