Màster Simulació Clínica i Seguretat del Pacient

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

La seguretat del pacient és una premissa fonamental en la qualitat de la pràctica clínica. L’OMS va iniciar l’any 2004 l'Aliança Mundial per a la Seguretat del Pacient amb el propòsit de coordinar, difondre i accelerar les millores en aquesta matèria a tot el món.

La simulació és una eina excel·lent per a l'estudi, l'aprenentatge i la millora de les competències clíniques en un entorn segur.

El Màster en Simulació Clínica i Seguretat del Pacient proporcionarà a l'alumne una formació enfocada a una pràctica assistencial de qualitat, emprant la simulació clínica com a eina de bones pràctiques i vinculant els coneixements adquirits amb el sistema de salut, interessat en incrementar la seguretat del pacient dins de l'equip multidisciplinar.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

COORDINADORA: Anna Espart
anna.espart@udl.cat

FIF -1
FIF -2 - sise materies