Màster en Educació per la Salut

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

L’educació per a la salut és una disciplina que es caracteritza per la diversitat de ciències, mitjans i mètodes que contribueixen, en major o menor mesura, al seu desenvolupament. Això es deu a la complexitat de factors de tipus individual (com la conducta, els coneixements o les actituds) i d’altres de tipus social (com els estils de vida, la cultura o l’educació) que coincideixen en les persones i que determinen la seua qualitat de vida, la seua salut i la seua felicitat.

Amb aquest màster es pretén capacitar l’estudiant perquè esdevingui especialista en educació per a la salut i perquè pugui respondre com a expert a les demandes sobre aquest tema des dels diferents nivells i àmbits d’intervenció. Per això, el professional haurà de:

  • Estar capacitat per a la intervenció reflexiva i crítica en educació per a la salut.
  • Adquirir i actualitzar el coneixements i les habilitats del camp de l’educació per a la salut.
  • Planificar amb eficàcia programes i activitats d’educació per a la salut, en l’àmbit individual, familiar, de grup i comunitari.
  • Desenvolupar actituds professionals positives.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

COORDINADORA: Laia Selva
laia.selva@udl.cat

No et quedis sense el teu fulletó informatiu!