Màster Doble titulació: Màster en Advocacia i Procura i Màster en Sistema de Justícia Penal

Facultat de Dret, Economia i Turisme

El màster d’advocacia constitueix un projecte singular que reuneix diferents institucions, universitàries i professionals, amb l’objectiu comú de proporcionar als graduats i graduades en Dret una formació d’excel·lència, que en el nou marc legal, els permeti no només superar el futur examen oficial, sinó, sobre tot, afrontar amb les màximes garanties d’èxit la seva carrera professional com advocats i advocades.

Tot i que el màster d’advocacia contribueix a la formació pràctica de base necessària per a l’exercici de la professió, no cobreix suficientment l’àmbit de l’especialització. En un context en què l’especialització és un valor amb elevada demanda en els nous models de gestió dels despatxos d’advocats, la formulació de la doble titulació màster en advocacia/màster en sistema de justícia penal permet conjugar la formació pràctica general per l’exercici de la professió amb l’especialització en l’àmbit jurídico-penal requerides per poder exercir com advocat penalista.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Marc Salat Paisal
marc.salat@udl.cat

 

No et quedis sense el teu fulletó informatiu!