Màster universitari en Tecnologia Educativa: E-Learning i Gestió del Coneixement

Interuniversitari. Virtual / Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

El Màster Interuniversitari en Tecnologia Educativa: e-learning i gestió del coneixement es va iniciar el curs 2006-07 impartit per la Universitat Rovira i Virgili, Universidad de las Islas Baleares i Universitat de Lleida. Aquestes tres universitats junt amb la Universidad de Murcia ofereixen des del curs 2012-13 el Master amb un nou pla d'estudis de 60 ECTS.

El Màster capacita, des d'una orientació d'innovació i/o investigació educatives, per:

  • La planificació, organització i gestió de processos d'e-learning.
  • El disseny i desenvolupament d'entorns tecnològics, materials multimèdia i escenaris d'aprenentatge.
  • Fer un ús estratègic de la informació i el coneixement.

El Màster té continuïtat al Programa de Doctorat en Tecnologia Educativa que imparteixen conjuntament aquestes quatre universitats.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Xavier Carrera Farran
xavier.carrera@udl.cat