Màster Universitari en Gestió d’Àrees de Muntanya (Interuniversitari)

Facultat de Lletres

El Màster Universitari en Gestió d’Àrees de Muntanya, de caràcter professionalitzador, és un màster oficial que proposa la formació especialitzada de postgraduats universitaris amb capacitat:

  • D’anàlisi específica de les dinàmiques, potencialitats i problemàtiques de les àrees de muntanya.
  • De fer propostes i organitzar iniciatives innovadores de planificació i gestió per al desenvolupament sostenible d’aquests espais, tant des de l’àmbit públic com de la iniciativa privada.

És un Màster innovador en el seu camp de coneixement ja que no existeix una oferta formativa adreçada específicament a la gestió d’àrees de muntanya en tot l’entorn.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Ignasi Aldomà Buixadé
ignasi.aldoma@udl.cat

Accés al 3r. cicle

Aquest màster, al tractar-se d’un màster oficial, permet l’accés directe al programa de doctorat i els estudis de 3r. cicle.

Pràctiques externes professionals

Aquest màster garanteix centres de pràctiques externes a tots els estudiants del màster .

Màster innovador

És un Màster innovador en el seu camp de coneixement ja que no existeix una oferta formativa adreçada específicament a la gestió d’ àrees de muntanya en tot l’entorn.

Màster interuniversitari

El màster compta amb la col·laboració dels Departaments de Geografia de cinc universitats: Universitat de Lleida, Universitat de Girona, Universitat de Barcelona, Universitat autònoma de Barcelona i Universitat Rovira i Virgili.