Màster en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari)

Facultat de Dret, Economia i Turisme

Aquest màster - que ja ha arribat a la seva 11a edició - suposa una aposta decidida per la formació integral de futurs professionals i investigadors en l’àmbit del sistema de justícia penal. Pretén la formació transdisciplinària en totes les disciplines que integren les ciències penals. Es tracta de l’únic màster existent a l’àmbit geogràfic espanyol en què s’aborda l’anàlisi en profunditat tant de disciplines jurídiques com de les de base més empírica relacionades amb el fenomen criminal. Justament el títol mateix del màster, sistema de justícia penal, ha estat agafat de referents internacionals consolidats –com ara els estudis homòlegs de la Universitat de Massachussets o de la Universitat de Leicester–, on el qualificatiu criminal justice system s’empra per referir-se a un abordatge interdisciplinari dels aspectes implícits d’aquesta activitat.

Amb la finalitat d’aconseguir aquest objectiu, juristes i criminòlegs de quatre diferents universitats espanyoles, coordinats per la Universitat de Lleida, han ajuntat esforços per tal de possibilitar aquesta oferta docent. Així, junt amb la Universitat de Lleida, imparteixen aquest màster integrants de la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat Jaume I de Castelló i la Universitat d’Alacant.

 

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Marc Salat Paisal
marc.salat@udl.cat

Accés al 3r. cicle

Aquest màster, al tractar-se d’un màster oficial, permet l’accés directe al programa de doctorat i els estudis de 3r. cicle.

Màster semipresencial

Es tracta d’un màster semipresencial el que permet conciliar la tasca acadèmica amb el desenvolupament de la carrera professional.

Màster interuniversitari

Al tractar-se d’un màster interuniversitari permet gaudir dels professor més qualificats de les tres universitats.

Descobreix el Màster