Màster en Dret Esportiu

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya / INEFC-Lleida

El Màster universitari en Dret Esportiu està organitzat per l’INEFC i certificat per la Universitat de Lleida (UdL) i s'imparteix en diverses ciutats espanyoles.

Està reconegut com a títol oficial als efectes acadèmics de les titulacions oficials de postgrau adaptades a l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) i, per tant, té validesa acadèmica oficial per a tota la Unió Europea.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Vicente Javaloyes
vjavaloyes@inefc.udl.cat

 

inefc1

Us presentem la 10a Edició del Màster Oficial en Dret Esportiu, a les quals cal sumar 6 edicions més en el format anterior com a títol propi de la Universitat de Lleida.

El Màster Oficial en Dret Esportiu de la Universitat de Lleida, organitzat per l’INEFC i per la Facultat de Dret de la UdL, és un màster autorizat per les institucions universitàries competents com un títol oficial amb tots els efectes acadèmics i professionals en el marc del nou model de títols oficials de postgrau adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), segons el model de Bolònya i reconeguts pels poders públics com a títols amb validesa acadèmica oficial en tot el territori de l’Estat.

Acreditació AQU del Màster Oficial en Dret Esportiu       AQU Acreditation International Sports Law Master