Màster universitari en Direcció i Gestió Laboral

Escola Universitària de Relacions Laborals

L’objectiu del Màster Oficial Universitari en Direcció i Gestió Laboral és formar professionals dins l’àmbit laboral d’alt nivell amb capacitat per a resoldre problemes laborals i recursos humans complexos , ja sigui com a professionals en el sector públic o privat o ja sigui com a estudiós del dret laboral i els recursos humans.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Ramon Borjabad Bellido
direccio@eurl.es