Màster universitari en Enginyeria del Cuir (Campus-Igualada)

Escola Politècnica Superior

Aquest és un títol de màster europeu que permetrà l’exercici de la professió en qualsevol país del món.

La indústria adobera, molt activa i en expansió a nivell mundial degut a la incorporació de nous mercats i a la seva presència en diversos sectors econòmics (aeronàutica, automoció, mobiliari, calçat, moda i complements, etc), compta amb un know-how molt especialitzat, fet que dóna als titulats d’aquest màster un perfil molt interessant per a les empreses.

L’objectiu plantejat en el pla d’estudis d’aquest màster és que l’estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats necessàries per tal de contribuir a la competitivitat, sostenibilitat i innovació de les activitats relacionades amb la indústria del cuir arreu del món.

Les sortides professionals dels titulats en aquest màster són: responsable d’I+D o responsable de producció/innovació en empreses del sector del cuir i d’altres relacionades amb aquest sector (empreses químiques proveïdores, empreses de fabricació d’articles de pell, centres de recerca, institucions de cooperació internacional, etc).

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Felip Combalia Cendra eps.coordmec@udl.cat