Màster interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües

Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària

El màster interuniversitari en Gestió de Sòls i Aigües és coordinat per la Universitat de Lleida i es impartit juntament amb la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Pública de Navarra. Té una durada de 90 ECTS i és biennal.

El Màster en Gestió de Sòls i Aigües ofereix als estudiants una preparació multi disciplinar en l'àmbit de les ciències de la terra, particularment en la hidrologia i l'edafologia aplicada a l'aprofitament sostenible dels recursos naturals, tant en medis agrícoles com forestals; i en la conservació de la qualitat i quantitat d'ambdós recursos: aigua i sòls.

La docència és impartida per especialistes de reconegut prestigi de les quatre universitats, tant en geologia, química, biologia i edafologia, com en els més aplicats de l'enginyeria agronòmica, forestal i hidrològica.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Ramon Batalla
ramon.batalla@udl.cat

Descobreix el Màster

Experiències de l'estudiantat

Presentació del coordinador de la titulació