Màster en Llengües Aplicades

Facultat de Lletres

L'objectiu del Màster és facilitar la inserció dels estudiants en el món de les aplicacions professionals relacionades amb el coneixement de llengües en contextos multilingües i interculturals i en entorns en els quals les tecnologies de la informació i de la comunicació tenen un paper clau. A més, el programa de Màster en Llengües Aplicades ha de permetre que l’estudiant pugui assolir un nivell d’expert professional en català o castellà, així com, si també opta per aquesta opció, un nivell avançat en anglès, els quals li permetin desenvolupar una activitat professional en aquestes llengües.

Aquest màster constitueix una aposta molt clara per aprofundir en les aplicacions pràctiques i professionals de les llengües des del coneixement i l'experiència acumulada per més de trenta especialistes i investigadors amb una àmplia trajectòria en el camp de les aplicacions professionals de les llengües.

Propera edició: curs acadèmic 2022-2023

 

WEB DEL MÀSTER

Facebook del Màster   Canal Youtube del Màster

Coordinador: Guzman Mancho Barés
guzman.mancho@udl.cat