Màster universitari en Identitat Europea Medieval (Interuniversitari. Virtual)

Facultat de Lletres

El Màster Universitari en Identitat Europea Medieval ofereix una formació especialitzada sobre l'Edat Mitjana, orientada especialment a l'investigació. L'estudiant obté el títol de Màster amb menció específica en una de les especialitats: “Construcció històrica d’Europa” (Historia), “Intercanvis i difusió artística a Europa” (Història de l'Art) o “Llengües i literatures en l’Edat Mitjana” (Filologies). 

El Màster és 100% online (ensenyament, tutories i avaluació) mitjançant una innovadora plataforma virtual que permet estudiar des de qualsevol lloc i en qualsevol moment d'acord a les disponibilitats de cada estudiant.

Les assignatures estan elaborades e impartides per investigadors especialitzats en cada matèria, gràcies a la col·laboració de cinc universitats: Universitat de Lleida (coordinadora), Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Rovira i Virgili y Universidad de Murcia.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Flocel Sabate Curull
flocel.sabate@udl.cat

Accés al 3r. cicle

Aquest màster, al tractar-se d’un màster oficial, permet l’accés directe al programa de doctorat i els estudis de 3r. cicle.

100% virtual

Facilita la conciliació de la tasca acadèmica, professional i personal i el seguiment personalitzat de l’estudiant.

Alta qualificació del professorat

El professorat que imparteix les classes està format majoritàriament per professorat Doctor pertanyent a grups de recerca consolidats i de prestigi.

Màster interuniversitari

Al tractar-se d’un màster interuniversitari permet gaudir dels professor més qualificats de les 4 universitats.