Màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, FP i Idiomes

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

El màster universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes és una acreditació necessària per exercir com a professor/a en un centre d'ensenyament de secundària públic, concertat o privat. El màster va adreçat a estudiants que estiguin en possessió d’una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o grau i vulguin exercir com a docents en centres d’educació secundària. Per accedir a les diferents especialitats del màster que ofereix la UdL caldrà estar en possessió d'una titulació idònia o que concordi amb l'especialitat docent que es vol cursar, d'acord amb les resolucions del Departament d'Educació per a la borsa d'interins.

MÉS INFORMACIÓ:

WEB DEL MÀSTER

Coordinador: Alexandra Vraciu
fepts.coordmsec@udl.cat